Zlecenie naprawy


Firma zgłaszająca
Data zgłoszenia
Telefon kontaktowy
Nazwa i model urządzenia
Lokalizacja urządzenia:
Adres
Pomieszczenie
Opis usterki
Przed wysłaniem zgłoszenia użytkownik sprawdził poprawność ustawień na sterowniku, pilocie (tryb pracy, temperaturę, prędkość wentylatora, sprawność baterii)
Akceptuję politykę prywatności